Zámecký park, Veltrusy

Řešení mostů v zámeckém parku, Veltrusy

Řešení mostů v zámeckém parku, Veltrusy

V roce 2010 byla zahájena obnova areálu zámku ve Veltrusech, poničeného povodní v roce 2002. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace bylo vypsáno na řadu objektů. Postupně jsme uspěli s projektem obnovy severozápadního křídla zámku na zázemí návštěvníků a s návrhem přestavby objektu na severní straně hospodářského dvora na stravovací a ubytovací zařízení. Velice zajímavá byla rekonstrukce historické barokní konírny v čestném dvoře, kde jsme detailně obnovili původní způsob ustájení. Na obnově zámeckého parku se podílelo více projektantů a mezi nimi PUDIS a.s, projektová organizace specializovaná na dopravní stavby. Ta nás v roce 2011 oslovila s nabídkou spolupráce na opravě a tvarové rekonstrukce čtrnácti mostů nad vodními kanály v areálu zámku. Statici zadavatele řešili nosnou konstrukci, na nás pak bylo doplnit u zachovalých mostů architektonické řešení a osm mostů navrhnout podle grafických listů a historických vedut. Jednalo se o mimořádně zajímavou práci. Návrhy byly korigovány odbornými pracovníky památkové péče i správou veltruského zámku. Zámecký areál byl pro veřejnost zpřístupněn v roce 2015.

Řešení mostů v zámeckém parku, Veltrusy

Zámecký park, Veltrusy

Novostavba mostu podle historických vzorů, Veltrusy

Novostavba mostu podle historického vzoru, Veltrusy

Rekonstrukce historického mostu, Veltrusy

Rekonstrukce historického mostu, Veltrusy

Obchodní galerie Dvořák, České Budějovice

Fasáda bývalého hotelu Slunce, České Budějovice

Fasáda bývalého hotelu Slunce, České Budějovice

Na základě předchozí dobré spolupráce s firmou Dvořák jsme v roce 2002 připravili i studii obchodní galerie na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
Na konci 80. let 20. století zde rakouský investor zboural hotel Slunce s tím, že byly zachovány původní historické fasády do náměstí s klenutými prostory v přízemí.
Na volné parcele do Široké ulice byl zahlouben podzemní parking. Na počátku 90. let 20. století investor od záměru upustil a zpevněné torzo původních objektů s hrubě vybudovanými podzemními prostory čekalo na nové využití až do roku 2001.
Hlavní průčelí domů do náměstí Přemysla Otakara II. byla obnovena v původní historické podobě, pro fasády do Široké ulice jsme zvolili soudobé architektonické řešení při zachování historické parcelace. Vnitřní pasáže navrhla projektová skupina firmy Karel Dvořák.

Fasáda bývalé Plodinové burzy, Praha 1

Fasáda bývalé Plodinové burzy, Praha 1

Rudolfinum, Praha 1

Rudolfinum, Praha 1

Řešení interiéru dvorany Rudolfina, Praha 1

Řešení interiéru dvorany Rudolfina, Praha 1

výběr realizací: