Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

 

vznikl ze specializované architektonické skupiny Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO). Skupina se zformovala při přípravě rekonstrukce Národního divadla a pokračovala jako samostatný ateliér zaměřený na technicky náročné rekonstrukce. Po roce 1989 začali investoři vyžadovat větší operativnost a dokonalejší technické vybavení, a proto se ateliér v čele s Tomášem Šantavým v roce 1991 osamostatnil a po dohodě s vedením SÚRPMO převzal i většinu rozpracovaných zakázek. S příchodem Pavla Haščyna, odborníka na statiku historických konstrukcí, byla na začátku roku 1993 založena společnost s ručením omezeným. Původní kolektiv pracovníků se postupně rozšiřoval. Důležitý byl příchod architektů Boženy Svátkové, Svatoslava Hladníka, Tomáše Šediny a ekonomky Soni Hanin­gero­vé. Zvyšující se počet projektantů umožnil podstatné zvýšení kapacity ateliéru a rozšíření nabídky projektových prací. Náročná práce na rekonstrukcích si vyžádala specializaci pracovníků. Jedním ze specifických rysů ateliéru je komplexní předprojektová­ příprava pro rekonstrukce památkových objektů. Zpracování projektu předchází stavebně-historická analýza a další průzkumy. Projektant pečlivě sleduje stavbu i při provádění a operativně reaguje na případné nové skutečnosti, které se při rekonstrukcích často objevují. Ateliér si z dokončených staveb osvojil způsob obnovy historických stavebních konstrukcí a detailů i speciální technologické postupy a vybudoval si vlastní rozsáhlý archiv. Díky jeho zaměření a zkuše­nostem si ho zvou ke spolupráci na rekonstrukcích významných staveb i jiné projektové ateliéry. Ačkoliv je ateliér zaměřený na rekonstrukce historických objektů, navrhují se zde i novostavby. Struktura  projektovaných staveb je velmi rozmanitá a umožňuje projektantům uplatnit vlastní profesní názory. 

Tomáš Šantavý

Podpis

architekti, inženýři a projektanti

Tomáš Šantavý

majitel a jednatel
1970 Fakulta architektury VUT v Brně, obor architektura, mimořádné studium na Filosofické fakultě Univerzity Purkyněho v Brně, obor estetika a dějiny umění.
1971–1975 Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor architektura, diplomní práce v oboru urbanismu u prof. Jindřicha Kriseho (sídelní útvar Děčín-Folknáře, centrum). Během studia zaměstnán na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve skupině Bohumila Chalupníčka, která zaměřovala historické památky.
1973–1992 Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Nejprve v ateliéru lidových staveb, od roku 1975 v ateliéru urbanismu, od roku 1980 vedoucím ateliéru se zaměřením na rekonstrukce.
1985 Stáž v Moshe Safdies Design Studio, Boston, USA.
1990–1992 Samostatný architekt.
1993 Autorizovaný architekt.
Od r. 1993 se jako majitel Projektového ateliéru podílí na všech jeho projektech.

Svatoslav Hladník

vedoucí skupiny
1981–1985 Fakulta architektury ČVUT v Praze, zaměření na rekonstrukce objektů, diplomní práce v oboru rekonstrukce památek u ing. arch. Karla Kibice (studie rekonstrukce domu Hluboká čp. 55 ve Frýdku).
1986–1989 Krajský projektový ústav v Praze, nejprve v ateliéru R u Petra Kutnara (projekt NsP Na Homolce v Praze) a dále v ateliéru N ve skupině Michala Sborwitze (rekonstrukce centra Kladna – revitalizace ulice Čs. armády).
1990–1995 Soukromá praxe.
Od r. 1994 spolupráce s Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby.
Od r. 1995 Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby.

Vybrané projekty vedené S. Hladníkem (není-li uvedeno jinak, jde vždy o objekty v Praze): rekonstrukce ČNB – Plodinové burzy; ve Fakultní nemocnici Na Bulovce: studie urgentního příjmu, rekonstrukce oddělení JIP v pavilonu 5, rekonstrukce oddělení TBC, rekonstrukce a přístavba záchytné stanice; projekt Hypermarketu Pronto v Trmicích; rekonstrukce domu Karlova 10 v Praze 1; rekonstrukce areálu Bes-Net v Praze 4; vestavba učeben do podkroví ZŠ Na Marjánce v Praze 6; rekonstrukce letohrádku Kinských v Praze 5; rekonstrukce Anežského kláštera po povodni 2002; rekonstrukce špýcharu v areálu zámku v Liběchově; rekonstrukce Schwarzenberského a Salmovského paláce; rekonstrukce kulturního domu Střelnice v Táboře; rekonstrukce vysokoškolských kolejí AMU v Praze 1; nástavby bytových domů v Řeži u Prahy; projekt skladovacího a prodejního objektu Platforma v Praze 9; obytný soubor v Praze 9-Kbelích; architektonické řešení ploch areálu kláštera Velehrad; rekonstrukce areálu zámku Veltrusy (severozápadní křídlo zámku, konírna a severní stáj); rekonstrukce hradeb mezi schodištěm Bono Publico a Gočárovým schodištěm v Hradci Králové; rekonstrukce zámku v areálu národního hřebčína Kladruby nad Labem; rekonstrukce objektu Klatovská 110 v Plzni; pivovar v Busanu, Jižní Korea.

Dana Černá

hlavní inženýrka
1980–1984 Gymnázium, Praha 4.
1984-1988 Fakulta stavební ČVUT, obor pozemní stavby.
1988-1990 Státní projektový ústav obchodu.
1990–1992 Inženýrské a průmyslové stavby v Praze.
Od r. 1993 Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby.

Vybrané projekty: úpravy po povodni a vestavba náhradního zdroje v areálu Univerzity Karlovy; nástavby bytových domů v Řeži u Prahy; Úprava sklepních prostor podél Celetné ulice v areálu Univerzity Karlovy; rekonstrukce klášterního ambitu Kláštera Menších bratří v Klášteře sv. Anežky České; vstupní objekt mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem; architektonické řešení ploch areálu kláštera Velehrad; novostavba provozního objektu v areálu Velehradu; areál stát. zámku Veltrusy (rekonstrukce konírny v čestném dvoře, severozápadního křídla zámku, obnova severní stáje).

Eva Veverková

projektantka interiérů
1981 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, průmyslové výtvarnictví, konstrukce a design nábytku a interiéru.
1981-1992 Dřevozpracující podnik hl. m. Prahy, konstruktér nábytku, zpracování konstrukční dílenské dokumentace.
1992-1994 MK studio design, konstruktér a návrhy interiéru. Od r. 1994 Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, projektantka interiérů, konstruktérka dřevěných konstrukcí (oken, dveří, truhlářských prvků, nábytku).
Od r. 1994 Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, projektantka interiérů, konstruktérka dřevěných konstrukcí (oken, dveří, truhlářských prvků, nábytku).

Vybrané projekty: interiéry vstupních prostor: Náprstkovo muzeum, Anežský klášter, Letohrádek Kinských, Schwarzenberský palác (vše v Praze). Interiéry: restaurace U Medvídků v Praze 1, vysokoškolská kolej AMU, mateřská školka v Kamenici, kanceláře rektorského křídla Univerzity Karlovy, Chvalská tvrz, zámek Krásné Březno, knihovna Atlantik v Děčíně, rodinné domy v Nové Pace.

Spolupráce na rekonstrukcích historických budov: kolonáda v Karlových Varech, Anežský klášter, hrad Kunětická hora, Muzeum hudby, památník Vítkov, Staronová synagoga, Schwarzenberský palác, Salmovský palác, areál klášterů v Českém Krumlově, Uměleckoprůmyslové muzeum.

Marcela Bubeníková

projektantka
1982–1987 Střední průmyslová škola stavební Praha 5, studium při zaměstnání.
1979–1985 Kovoprojekta Praha, kreslička.
1985–1993 Metroprojekt, projektantka.
Od r. 1993 Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby.

Vybrané projekty: rekonstrukce kostela sv. Havla v Horních Stakorech; obnova kostela sv. Floriána v Krásném Březně; úprava vjezdu do dvora VaK Mladá Boleslav; obnova novogotického templu SZ Krásný Dvůr; přestavba a dostavba administrativního bloku firmy El nino parfum; revitalizace historického centra Kosmonosy; obnova č.p. 38 SZ Ploskovice; rekonstrukce chvalského zámku.

Hana Šantavá

stavebně-historické průzkumy, ekonomika
1972–1976 Gymnázium v Jablonci nad Nisou.
1976–1981 Fakulta stavební ČVUT v Praze.
1981–1982 Fakulta architektury ČVUT v Praze – stáž.
1991–1993 Fakulta architektury ČVUT v Praze – obor urbanismus.
1987–1992 Okresní úřad Jablonec nad Nisou, referát regionálního rozvoje a územního plánování.
1992–2011 Národní památkový ústav.
2000–2002 Fakulta architektury ČVUT v Praze – specializační a rekvalifikační kurz Dějiny architektury a péče o nemovité památky.
Od r. 2000 spolupráce s Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby.
Od r. 2011 Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby.

Pavel Haščyn

hlavní statik
1957–1961 Stavební fakulta ČVUT v Praze.
1961–1991 Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO).

Pracoval jako statik na rekonstrukcích památkových objektů, zkušenosti se specifickým řešením statiky historických budov získal zejména při rekonstrukcích městských památkových center Chebu a Českého Krumlova, při zajištění dochovaného opevnění Litoměřic, Loun a Žatce a při řešení konstrukcí řady historických objektů na území Čech i Slovenska. Byl například hlavním inženýrem během rekonstrukce Národního divadla v Praze. V roce 1992 odešel ze SÚRPMO a založil s Tomášem Šantavým Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby. Zde opět pracoval především na projektech rekonstrukcí památkových objektů, ale i na novostavbách v historickém prostředí. Náplní jeho práce kromě řešení statiky byla i koordinace konstrukčního řešení s architektonickým a jejich provádění na stavbách. Z památkových objektů to byla například rekonstrukce Žofína, Karolina, depozitářů Národního muzea v Terezíně, z novostaveb v historické zástavbě objekt mezi ulicemi Hybernská, Havlíčkova a V Celnici v Praze 1, bytový dům v Záhřebské ul. v Praze 2, rodinné domy. Kromě projektů statiky a inženýrské činnosti vypracoval řadu statických posudků a návrhů možných konstrukčních řešení mnoha památkových objektů po celém území republiky. V roce 2001 odešel do důchodu, ale v ateliéru dále působí jako hlavní statik, zpracovává statické posudky a statická řešení specifických památkových konstrukcí. Z mnoha těchto prací je možné uvést statické řešení Salmovského paláce v Praze, kláštera minoritů v Českém Krumlově, kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem–Krásném Březně.

profesní struktura

Majitel firmy, ředitel,
vedoucí projektant

Ing. arch. Tomáš Šantavý

Hlavní inženýři
Ing. arch. Svatoslav Hladník,
Ing. Dana Černá

Hlavní statik
Ing. Pavel Haščyn

Zodpovědný architekt
a projektant stavebně-
-architektonické části

Ing. Jiří Vacek

Zodpovědný projektant statik
Ing. Emil Wichs

Zodpovědný projektant stavař
Marcela Bubeníková

Projektanti stavebně–
-architektonické části

Ing. arch. Jaroslava Rolínková,
bc. Ondřej Sokolář,
bc. Eliška Zatloukalová

Zodpovědný projektant ZT
Ing. Jiří Holub

Zodpovědní projektanti
el. silnoproud

Václav Zábraha,
Ing. Jaroslav Zuna (Apollo Art)

Zodpovědný projektant
el. slaboproud

Ing. Michael Pipek

Zodpovědný projektant M+R
Ing. Saker Kalany (Siemens)

Zodpovědní projektanti VZT
Ing. Mirko Mazuch,
Vlastimil Šatra

Zodpovědný projektant PO
Jiří Fait

Zodpovědní projektanti vytápění
Ing. Petr Miškovský,
Ing. Libor Martínek

Zodpovědný projektant osvětlení
Ing. Jiří Pavelka

Zodpovědný projektant komunikace
Ing. Karel Mišička

Zodpovědný projektant
gastrotechnologie

Tomáš Ježek

Zodpovědný projektant
stav. fyziky

Firma Bukovský

Zodpovědný projektant
ekonom. části staveb

Ing. Radek Sláma

Zodpovědný projektant
interiéru

arch. Eva Veverková

Zodpovědný projektant
sadových úprav

Ing. Věra Vokálová

Geologie, hydrogeologie
a stavební mechanika

RNDr. Jitka Dvořáková,
RNDr. Tomáš Vylita

Památková ochrana a stavebně-
-historické průzkumy

Ing. Hana Šantavá

Kompletace
Věra Máchová

Sekretariát
Michelle Bumbová

Účetnictví
Monika Macková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracovníci ateliéru

Zpracování kovů:
Ing. Václav Kratochvíl (Revyko)

Restaurování a volná malba:
ak. mal. Tomáš Rafl,
Mg.A. Magdaléna Bursová

Restaurování a sochařství:
ak. mal. Vojtěch Adamec,
ak. mal. Martin Pokorný,
MgA. Jakub Rafl

Restaurování historického textilu:
Jitka Dřevíkovská.

Grafické řešení:
ak. mal. prof. Jan Solpera,
MgA. Helena Šantavá.

Divadelní technologie:
Boris a Saša Bohatovi.

zaměstnanci Projektového ateliéru pro architekturu a pozemní stavby 1993–2020

1993

Ing. arch. Tomáš Šantavý
Ing. Pavel Haščyn
Marcela Bubeníková
Ing. Dana Černá
Ing. Alexandr Döbert do 31. 7. 2001
Ing. Soňa Haningerová do 2014
Ing. Václav Hrubeš do 30. 6. 1995
Hiroko Ikuta do 30. 6. 1993
Ing. Lenka Kunrátková do 30. 9. 2000
Věra Máchová do 28. 2. 2021
Ing. Monika Majáková do 28. 2. 1993
Lenka Nečadová do 10. 3. 1993
Ing. Nguyen Binh do 30. 6. 1993
Marie Pašková 1994
Olga Platkevičová do 28. 2. 2013
Jana Prágrová do 31. 12. 1999
Ida Procházková do 30. 5. 1993
Ing. arch. Božena Svátková do 29. 4. 2011
Ing. Ladislav Viták do 30. 5. 1993
Miroslava Truněčková do 30. 6. 2004

1994

Jan Lepša do 30. 9. 1994
Radovan Kotouč do 30. 11. 1994
Leona Horská do 30. 4. 1995
Eva Veverková
Vlasta Bohatová do 30. 4. 2001

1995

Helena Vráblová do 31. 12. 1997

1996

Ing. arch. Svatoslav Hladník
PhDr. Arno Pařík do 15. 11. 1996
Ing. arch. Radim Sever do 31. 1. 1997
Božena Tvrdá do 28. 2. 1997
MgA. Helena Šantavá do 31. 1. 2004

1997

Ing. Renata Jančíková do 28. 2. 1998
Alena Hubáčková do 30. 6. 1999
Petr Seidl do 30. 6. 2001
MgA. Martina Šantavá do 30. 9. 2003
Richard Ješina do 31. 12. 2018

1998

Monika Macková-Vitanovská
Ing. Tomáš Šedina do 31. 12. 2010

2000

Ing. Martina Mžíková do 13. 3. 2000
Ing. Zuzana Hlavsová do 31. 5. 2000
Ing. Ivan Srba do 31. 10. 2005

2001

Ing. Tomáš Budín do 31. 5. 2005
Ing. Miroslav Šmejkal do 28. 2. 2007

2002

Ing. arch. Mária Havajíková do 31. 1. 2003
Ing. arch. Beáta Lasáková do 31. 1. 2003

2003

Ing. arch. Kateřina Kroulíková do 31. 05. 2003
Ing. arch. Robert Charousek do 31. 08. 2005

2004

Ing. Petr Miškovský do 1. 11. 2004 (spolupráce)

2005

Jiří Růžička do 31. 1. 2007
Dana Horáková do 04. 8. 2006
Ing. arch. Tomáš Efler do 31. 12. 2011 (spolupráce)
Ing. Jana Myšková do 31. 12. 2005

2006

Ing. Pavel Černý do 31. 12. 2010
Ing. arch. Janka Jarošová do 28. 02. 2007

2007

Ing. arch. Jan Linhart do 11. 1. 2008
Matěj Boháč do 28. 3. 2008

2008

Ing. Miroslav Jírový do 31. 12. 2008
Ing. arch. Pavel Kolář do 16. 2. 2009
Ing. Lukáš Poledne do 2015 (spolupráce)
Ing. arch. David Urbánek do 30. 9. 2015

2009

Jakub Mařík do 15. 4. 2009
Blanka Böswartová do 31. 3. 2010
Ing. Irena Čemusová do 30. 6. 2010

2010

Ing. arch. Petr Fišer do 31. 7. 2010
Ing. arch. Jan Auerbach do 30. 6. 2012
Ing. Petr Silbernágl do 30. 6. 2012

2011

Ing. Hana Šantavá-Luštická

2012

Michaela Komárková do 30. 6. 2017

2013

Ing. Jiří Kalinec do 30. 10. 2019
Ing. arch. Jiří Voslář do 30. 1. 2017

2015

Ing. arch. Tereza Spurná do 31. 12. 2019
Ing. Ondřej Čížek do 30. 8. 2016 (spolupráce)
Bc. Kristýna Kuchařová do 30. 11. 2017
Ing. arch. Tomáš Tomsa do 31. 12. 2018

2016

Ing. Karel Vácha do 30. 6. 2020
Ing. arch. Vladimír Kladiva do 30. 3. 2020

2017

Ing. Karel Vácha do 30. 6. 2020
Ing. arch. Vladimír Kladiva do 30. 3. 2020

2018

Michelle Bumbová
Bc. Ondřej Sokolář

2019

Bc. Eliška Zatloukalová

2020

Ing. Jiří Vacek